γαστήρ (gastêr)

di derivazione incerta
Numero Strong: G1064
sostantivo femminile

1) la pancia
2) l'utero
3) lo stomaco
   3a) un ghiottone, un uomo che è come se fosse tutto stomaco
+ ἐν + ἔχω: essere con bambino

γαστέρες: nom. pl.
γαστρὶ: dat. sing.

(+ἐν ἔχω) incinta: 2
(+ἐν) incinta: 5
(+συλλαμβάνω ἐν) concepire: 1
ventre: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω