γενέσια (genesia)

da una parola derivata da γένεσις
Numero Strong: G1077
sostantivo neutro plurale

1) una festa di compleanno, un banchetto di compleanno
   1a) in passato, i greci usavano questa parola per le commemorazioni funebri, una festa commemorativa di un amico defunto

γενεσίοις: dat. pl.

compleanno: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω