γενεαλογία (genealogia)

dalla stessa parola di γενεαλογέομαι
TDNT - 1: 663,114
Numero Strong: G1076
sostantivo femminile

1) una genealogia, un rapporto di discendenza o lignaggio

γενεαλογίαις: dat. pl.
γενεαλογίας: acc. pl.

genealogia: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω