γνήσιος (gnêsios)

dalla stessa parola di γενέσια
TDNT - 1: 727,125
Numero Strong: G1103
aggettivo

1) legittimamente nato, non spurio
2) vero, genuino, sincero

γνήσιε: voc. sing. masc.
γνήσιον: acc. sing. neut.
γνησίῳ: dat. sing. neut.

collaborare: 1
legittimare: 2
sincerare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω