γνωστός (gnôstos)

da γινώσκω
TDNT - 1: 718,119
Numero Strong: G1110
aggettivo

1) noto, notabile

γνωστὰ: acc. pl. neut.
γνωστοὶ: nom. pl. masc.
γνωστοῖς: dat. pl. masc.
γνωστὸν: nom. sing. neut.
γνωστὸς: nom. sing. masc.

(+εἰμί σύ) sapere: 1
conoscere: 2
evidenza: 1
notare: 8
potere conoscere: 1
risapere: 2
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω