γρηγορέω (grêgoreô)

da ἐγείρω
TDNT - 2: 338,195
Numero Strong: G1127
verbo

1) guardare
2) metaforicamente prestare attenzione, essere cauto, attivo
   2a) prestare attenzione, vegliare affinché, per disattenzione o indolenza, non giunga improvvisamente una calamità distruttiva

γρηγορεῖτε: 2pl. att. pres. imptv.
γρηγορῇ: 3sing. att. pres. cong.
γρηγορῆσαι: att. aor. inf.
γρηγορήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
γρηγορήσῃς: 2sing. att. aor. cong.
γρηγοροῦντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
γρηγοροῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
γρηγορῶμεν: 1pl. att. pres. cong.
γρηγορῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐγρηγόρησεν: 3sing. att. aor. ind.

(+ἄν) vegliare: 1
vegliare: 18
vigilare: 3
Totale: 22

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω