γυμνάζω (gumnazô)

da γυμνός
TDNT - 1: 775,133
Numero Strong: G1128
verbo

1) esercitare nudo (in una palestra o scuola di atletica)
2) esercitare vigorosamente, in qualsiasi modo, il corpo o la mente

γεγυμνασμένα: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
γεγυμνασμένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
γεγυμνασμένοις: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
γύμναζε: 2sing. att. pres. imptv.

(+σεαυτοῦ) esercitare: 1
addestrare: 1
esercitare: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω