γυμνός (gumnos)

di affinità incerta
TDNT - 1: 773,133
Numero Strong: G1131
aggettivo

1) propriamente
   1a) senza vestiti, senza abbigliamento, il corpo nudo
   1b) vestito male
   1c) vestito di sole sottovesti (gli indumenti esterni o il mantello essendo stati messi da parte)
   1d) dell'anima, il cui indumento è il corpo, restare spogliato dal corpo, senza un corpo
2) metaforicamente
   2a) nudo, cioè aperto, scoperto
   2b) solo, mero, nudo, grano mero non la pianta stessa

γυμνὰ: nom. pl. neut.
γυμνήν: acc. sing. femm.
γυμνοὶ: nom. pl. masc.
γυμνὸν: acc. sing. masc.
γυμνός, γυμνὸς: nom. sing. masc.
γυμνοῦ: gen. sing. neut.
γυμνοὺς: acc. pl. masc.

(+ἐπί) solo: 1
non vestire: 1
nudare: 13
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω