γυνή (gunê)

probabilmente dalla radice di γίνομαι
TDNT - 1: 776,134
Numero Strong: G1135
sostantivo femminile

1) una donna di qualsiasi età - vergine, sposata o vedova
2) una moglie
   2a) di una donna fidanzata

γύναι: voc. sing.
γυναῖκα, γυναῖκά: acc. sing.
γυναῖκας: acc. pl.
γυναῖκες: nom. pl., voc. pl.
γυναῖκές: nom. pl.
γυναικὶ, γυναικί: dat. sing.
γυναικός, γυναικὸς: gen. sing.
γυναικῶν: gen. pl.
γυναιξὶ, γυναιξὶν, γυναιξίν: dat. pl.
γυνή, γυνὴ: nom. sing.

(+χήρα) uno vedovare: 1
(+ὁ εὐσχήμων) nobildonne: 1
(+ὁ Σαμαρῖτις) Samaria: 1
(+) donna: 3
(+) moglie: 23
(+ἐκ ὁ Σαμάρεια) uno Samaria: 1
a donna: 2
a uno moglie: 1
di donna: 6
di uno donna: 1
donna: 88
donna perché: 1
donna riavere: 1
in moglie: 1
moglie: 54
non tradotto: 1
o donna: 1
per moglie: 1
per uno donna: 2
sposare: 1
uno donna: 21
uno moglie: 3
Totale: 215

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω