κἀκεῖνος (kakeinos)

da καί e ἐκεῖνος
Numero Strong: G2548
congiunzione

1) e lui, anche lui

κἀκεῖνα, κἀκεῖνοι, κἀκεῖνον, κἀκεῖνος, κἀκεῖνός, κἀκείνους: cong.

a loro: 1
altro: 2
anche egli: 3
anche quello: 3
anche questo: 1
costui: 1
di loro: 1
e essere quello che: 1
e lui: 1
e quello: 1
egli: 1
esso: 1
il: 2
mostrare: 1
questo: 2
Totale: 22

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω