καταναρκάω (katanarkaô)

da κατά e narkao (essere intirizzito)
Numero Strong: G2655
verbo

1) fare diventare intirizzito o torpido
2) essere torpido, inattivo, essere di detrimento a qualcuno
3) pesare su, essere gravoso a

καταναρκήσω: 1sing. att. fut. ind.
κατενάρκησα: 1sing. att. aor. ind.

essere di pesare: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω