καταπονέω (kataponeô)

da κατά ed una parola derivata da πόνος
Numero Strong: G2669
verbo

1) stancare con lavori faticosi, esaurire con il lavoro
   1a) affliggere o opprimere con il male
   1b) tribolare
   1c) trattare rudemente

καταπονούμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
καταπονουμένῳ: pass. pres. ptc. dat. sing. masc.

opprimere: 1
rattristare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω