κατασκάπτω (kataskaptô)

da κατά e σκάπτω
Numero Strong: G2679
verbo

1) vangare sotto, scovare, demolire, distruggere

κατεσκαμμένα: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
κατέσκαψαν: 3pl. att. aor. ind.

demolire: 1
rovinare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω