κεράννυμι (kerannumi)

una forma prolungata della parola più primaria kerao (che è usata in certi tempi)
Numero Strong: G2767
verbo

1) mescolare
2) mescolare vino, acqua
3) versare per bere

ἐκέρασεν: 3sing. att. aor. ind.
κεκερασμένου: pass. pf. ptc. gen. sing. masc.
κεράσατε: 2pl. att. aor. imptv.

(+αὐτός) versare: 1
versare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω