κλείς (kleis)

da κλείω
TDNT - 3: 744,439
Numero Strong: G2807
sostantivo femminile

1) una chiave
   1a) siccome il custode delle chiavi ha il potere aprire e chiudere
   1b) metaforicamente nel NT per denotare potere ed autorità di vari generi

κλεῖδα: acc. sing.
κλεῖδας: acc. pl.
κλεῖν: acc. sing.
κλεὶς: nom. sing.
κλεῖς: acc. pl.

chiave: 6
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω