κοσμοκράτωρ (kosmokratôr)

da κόσμος e κρατέω
TDNT - 3: 913,466
Numero Strong: G2888
sostantivo maschile

1) signore del mondo, principe di questa età
   1a) il diavolo ed i suoi demoni, spiriti dominatori del mondo del peccato

κοσμοκράτορας: acc. pl.

dominare di mondo: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω