λίθος (lithos)

a quanto pare una parola primaria
TDNT - 4: 268,534
Numero Strong: G3037
sostantivo maschile

1) una pietra
   1a) di pietre piccole
   1b) di pietre dell'edificio
   1c) metaforicamente di Cristo
+ πρόσκομμα: pietra di inciampo
+ μυλικός: mulino

λίθοι: nom. pl.
λίθοις: dat. pl.
λίθον: acc. sing.
λίθος: nom. sing.
λίθου: gen. sing.
λίθους: acc. pl.
λίθῳ: dat. sing.
λίθων: gen. pl.

(+) pietra: 3
a pietra: 2
con di pietra: 1
di pietra: 6
di sasso: 1
pietra: 33
su pietra: 1
uno macinare: 1
uno pietra: 10
uno sasso: 1
Totale: 59

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω