λέων (leôn)

una radice
TDNT - 4: 251,531
Numero Strong: G3023
sostantivo maschile

1) un leone
2) un eroe coraggioso e potente
Sia Cristo sia Satana sono chiamati con il nome di leone, che indica grande forza. Il diavolo è come un "leone ruggente" 1Pietro 5:8, simbolo dell'estremo pericolo. Gesù Cristo è invece "il Leone della tribù di Giuda" Apocalisse 5:5.

λέοντι: dat. sing.
λέοντος: gen. sing.
λεόντων: gen. pl.
λέων: nom. sing.

a uno leone: 1
di leone: 5
leone: 1
uno leone: 2
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω