λόγιος (logios)

da λόγος
TDNT - 4: 136,505
Numero Strong: G3052
aggettivo

1) dotto, un uomo di lettere, esperto in letteratura e nelle arti, soprattutto nella storia e nelle antichità
2) bravo nel parlare, eloquente
3) razionale, saggio

λόγιος: nom. sing. masc.

eloquenza: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω