λύχνος (luchnos)

dalla radice di λευκός
TDNT - 4: 324,542
Numero Strong: G3088
sostantivo maschile

1) una lampada, candela, che è messa su un candeliere
Alla lampada è paragonato l'occhio, che mostra al corpo in quale direzione muoversi e girarsi. Anche le profezie dell'AT, in quanto parlano di Gesù Cristo, sono in senso figurato una lampada che manda luce.

λύχνοι: nom. pl.
λύχνον: acc. sing.
λύχνος: nom. sing.
λύχνου: gen. sing.
λύχνῳ: dat. sing.

a uno lampada: 1
di lampada: 2
lampada: 7
uno lampada: 3
uno lume: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω