λύκος (lukos)

forse simile alla radice di λευκός (dal capelli biancastro)
TDNT - 4: 308,540
Numero Strong: G3074
sostantivo maschile

1) un lupo
2) metaforicamente di uomini crudeli, avidi, rapaci, distruttivi

λύκοι: nom. pl.
λύκον: acc. sing.
λύκος: nom. sing.
λύκων: gen. pl.

a lupo: 1
lupo: 5
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω