λαγχάνω (lagchanô)

una forma prolungata di un verbo primario, che è usata solo come un'alternativa in certi tempi
TDNT - 4: 1,495
Numero Strong: G2975
verbo

1) ottenere tirando a sorte
   1a) ricevere per assegnazione divina, ottenere
2) tirare a sorte, determinare tirando a sorte

ἔλαχε, ἔλαχεν: 3sing. att. aor. ind.
λαχοῦσιν: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
λάχωμεν: 1pl. att. aor. cong.

ottenere: 1
ricevere: 1
tirare a sortire: 1
toccare in sortire di: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω