λειτουργέω (leitourgeô)

da λειτουργός
TDNT - 4: 215,526
Numero Strong: G3008
verbo

1) servire lo Stato a proprie spese
   1a) prendere un ufficio che deve essere amministrato a proprie spese
   1b) compiere un ufficio pubblico a proprie spese
   1c) rendere servizio pubblico allo Stato
2) fare un servizio, compiere un lavoro
   2a) di sacerdoti e leviti che si occupavano dei riti sacri nel tabernacolo o nel tempio
   2b) di cristiani che servono Cristo, con la preghiera, l'istruzione di altri riguardo alla via di salvezza, o in qualsiasi altro modo
   2c) di quelli che aiutano gli altri con le loro risorse, ed alleviano la loro povertà

λειτουργῆσαι: att. aor. inf.
λειτουργούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
λειτουργῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) aiutare: 1
(+αὐτός) celebrare culto: 1
svolgere suo servire: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω