λειτουργός (leitourgos)

da una parola derivata da λαός e ἔργον
TDNT - 4: 229,526
Numero Strong: G3011
sostantivo maschile

1) un ministro pubblico, un servo dello Stato
2) un ministro, servitore
   2a) così di operai militari
   2b) del tempio
      2b1) di uno occupato con cose sante
      2b2) di un sacerdote
   2c) dei servi di un re

λειτουργοὶ: nom. pl.
λειτουργὸν: acc. sing.
λειτουργὸς: nom. sing.
λειτουργοὺς: acc. pl.

ministrare: 3
provvedere: 1
uno ministrare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω