λεπτόν (lepton)

neutro di una parola derivata dalla stessa parola di λεπίς
TDNT - 4: 233,*
Numero Strong: G3016
aggettivo

1) sottile, piccolo
2) lepton, spicciolo, una piccola moneta di ottone, equivalente all'ottava parte di un asse o soldo, o circa un sesto di un euro

λεπτὰ: acc. pl. neut.
λεπτὸν: acc. sing. neut.

cento: 1
spicciolo: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω