λευκός (leukos)

da luke ("luce")
TDNT - 4: 241,530
Numero Strong: G3022
aggettivo

1) chiaro, brillante
   1a) brillante dalla bianchezza, bianco (abbagliante)
      1a1) degli indumenti di angeli, e di quelli elevati allo splendore dello stato celeste
      1a2) indumenti brillanti o bianchi portati in occasione di festività religiose o civili
      1a3) di indumenti bianchi come segno di innocenza e purezza di anima
   1b) bianco
      1b1) del colore del grano che sta maturando

λευκὰ: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
λευκαὶ, λευκαί: nom. pl. femm.
λευκαῖς: dat. pl. femm.
λευκάς, λευκὰς: acc. pl. femm.
λευκή: nom. sing. femm.
λευκήν, λευκὴν: acc. sing. femm.
λευκοῖς: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
λευκόν: nom. sing. neut.
λευκὸν: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
λευκός, λευκὸς: nom. sing. masc.

(+εἰμί) biancheggiare: 1
(+λίαν) candidezza: 1
biancheggiare: 17
candidezza: 2
capello: 1
di biancheggiare: 1
di uno candore: 1
vestire: 1
Totale: 25

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω