λιθάζω (lithazô)

da λίθος
TDNT - 4: 267,533
Numero Strong: G3034
verbo

1) sommergere con pietre
   1a) lapidare, la pena di morte che consiste nel colpire il condannato con pietre
2) prendere a sassate, per ferire o uccidere

ἐλιθάσθην: 1sing. pass. aor. ind.
ἐλιθάσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
λιθάζειν: att. pres. inf.
λιθάζετε: 2pl. att. pres. ind.
λιθάζομέν: 1pl. att. pres. ind.
λιθάσαι: att. aor. inf.
λιθάσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
λιθασθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
λιθάσωσιν: 3pl. att. aor. cong.

(+αὐτός) per lapidare: 1
(+σύ) lapidare: 1
lapidare: 7
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω