λογικός (logikos)

da λόγος
TDNT - 4: 142,505
Numero Strong: G3050
aggettivo

1) che appartiene al discorso o al parlare
2) che appartiene alla ragione o alla logica
   2a) spirituale, che appartiene all'anima
   2b) piacevole alla ragione, che segue la ragione, ragionevole, logico

λογικὴν: acc. sing. femm.
λογικὸν: acc. sing. neut.

spirito: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω