λογισμός (logismos)

da λογίζομαι
TDNT - 4: 284,536
Numero Strong: G3053
sostantivo maschile

1) un calcolo
2) un ragionamento: come quelli ostili alla fede cristiana
3) un giudizio, decisione: come quelli che fa la coscienza

λογισμοὺς: acc. pl.
λογισμῶν: gen. pl.

pensare: 1
ragionare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω