λογομαχία (logomachia)

dalla stessa parola di λογομαχέω
TDNT - 4: 143,505
Numero Strong: G3055
sostantivo femminile

1) un conflitto riguardo parole
2) l'altercare di cose vuote e trascurabili

λογομαχίας: acc. pl.

disputare di parola: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω