λοιπός (loipos)

plurale maschile di una parola derivata da λείπω
Numero Strong: G3062
aggettivo

1) rimanente, resto
   1a) il resto di qualsiasi numero o classe sotto considerazione
   1b) con una certa distinzione e contrasto, il resto, che non è di una classe specifica o numero
   1c) il resto delle cose che rimangono
Per la parola come avverbio vedi λοιπόν.

λοιπὰ: acc. pl. neut.
λοιπαὶ: nom. pl. femm.
λοιπὰς: acc. pl. femm.
λοιποὶ, λοιποί: nom. pl. masc.
λοιποῖς: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
λοιπόν, λοιπὸν: acc. sing. neut.
λοιποῦ: gen. sing. neut.
λοιποὺς: acc. pl. masc.
λοιπῶν: gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut.

(+) altro: 1
(+) da ora in poi: 2
(+) e: 1
(+) ormai: 1
(+) pure ormai: 1
(+) quindi: 1
altro: 30
altro cosa: 2
altro donna: 1
di restare: 3
ormai: 2
restare: 8
rimanere: 1
superstite: 1
Totale: 55

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω