λοιπόν (loipon)

neutro singolare della stessa parola di λοιπός
Numero Strong: G3063
avverbio

1) rimanente, resto
   1a) nel futuro, per il futuro, d'ora avanti
   1b) finalmente, già
   1c) per il resto, oltre a, inoltre
+ δέ + ὅς: inoltre
+ εἰμί: rimane
Per la parola come aggettivo vedi λοιπός.

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω