λυμαίνομαι (lumainomai)

voce media di una parola probabilmente derivata da λύω (con il significato lordura)
TDNT - 4: 312,540
Numero Strong: G3075
verbo

1) affiggere uno stigma, disonorare, macchiare, profanare
2) trattare vergognosamente, danneggiare, devastare, rovinare

ἐλυμαίνετο: 3sing. med. impf. ind.

devastare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω