λυπέω (lupeô)

da λύπη
TDNT - 4: 313,540
Numero Strong: G3076
verbo

1) rendere addolorato
2) affettare con tristezza, causare dolore, addolorare
3) accorare, offendere
4) rendere scomodo, far venire uno scrupolo a qualcuno

ἐλυπήθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐλυπήθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐλυπήθητε: 2pl. pass. aor. ind.
ἐλύπησα: 1sing. att. aor. ind.
ἐλύπησεν: 3sing. att. aor. ind.
λελύπηκεν: 3sing. att. pf. ind.
λυπεῖσθαι: pass. pres. inf.
λυπεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
λυπεῖτε: 2pl. att. pres. imptv.
λυπηθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
λυπηθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
λυπηθῆναι: pass. aor. inf.
λυπηθήσεσθε: 2pl. pass. fut. ind.
λυπηθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
λυπῆσθε: 2pl. pass. pres. cong.
λυπούμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
λυπούμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
λυπῶ: 1sing. att. pres. ind.

(+σύ) rattristare: 1
affliggere: 2
causare di tristezza: 1
dolere: 1
essere tristezza: 2
non tradotto: 2
rattristare: 15
tristezza: 1
turbare: 1
Totale: 26

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω