λυτρόομαι (lutroomai)

da λύτρον
TDNT - 4: 349,543
Numero Strong: G3084
verbo

1) rilasciare quando il riscatto è ricevuto
2) riscattare, liberare con il pagamento del riscatto
   2a) liberare
   2b) causare di essere rilasciato a sé stesso con il pagamento di un riscatto
   2c) riscattare
   2d) consegnare: da ogni tipo di male, interno ed esterno

ἐλυτρώθητε: 2pl. pass. aor. ind.
λυτροῦσθαι: med. pres. inf.
λυτρώσηται: 3sing. med. aor. cong.

(+ἐγώ) riscattare: 1
liberare: 1
riscattare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω