μίασμα (miasma)

da μιαίνω ("miasma")
TDNT - 4: 646,593
Numero Strong: G3393
sostantivo neutro

1) quello che contamina, contaminazione
2) metaforicamente, i vizi la cui immondezza contaminano uno nel suo rapporto con la massa irreligiosa dell'umanità

μιάσματα: acc. pl.

corrompere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω