μέγεθος (megethos)

da μέγας
TDNT - 4: 544,573
Numero Strong: G3174
sostantivo neutro

1) grandezza

μέγεθος: nom. sing.

(+ὑπερβάλλω) immensità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω