μέλος (melos)

di affinità incerta
TDNT - 4: 555,577
Numero Strong: G3196
sostantivo neutro

1) membro, arto: un membro del corpo umano
   1a) di corpi dati ai rapporti criminali, perché sono come membra che appartengono al corpo di una meretrice

μέλεσιν, μέλεσίν: dat. pl.
μέλη: acc. pl., nom. pl.
μέλος: nom. sing.
μελῶν: gen. pl.

membro: 32
non tradotto: 1
uno membro: 1
Totale: 34

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω