μέτοχος (metochos)

da μετέχω
TDNT - 2: 830,286
Numero Strong: G3353
aggettivo

1) che condivide, partecipa
2) un partner (in lavoro, ufficio, dignità)

μέτοχοι: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
μετόχοις: dat. pl. masc.
μετόχους: acc. pl. masc.

compagno: 2
parte: 1
partecipare: 3
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω