μάχαιρα (machaira)

da una presunta parola derivata da μάχη
TDNT - 4: 524,572
Numero Strong: G3162
sostantivo femminile

1) un coltello grande, usato per ammazzare gli animali e per tagliare la carne
2) una spada piccola, diversa da una spada grande
   2a) una spada curva, per un colpo che taglia
   2b) una spada diritta, per ficcare

μάχαιρα: nom. sing.
μάχαιραι: nom. pl.
μάχαιραν, μάχαιράν: acc. sing.
μαχαίρῃ: dat. sing.
μαχαίρης: gen. sing.
μαχαιρῶν: gen. pl.

di spada: 4
ne uno: 1
spada: 22
uno spada: 2
Totale: 29

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω