μάγος (magos)

di origine straniera
TDNT - 4: 356,547
Numero Strong: G3097
sostantivo maschile

1) un mago
   1a) il nome dato dai babilonesi (caldei), medi, persiani, ed altri, agli uomini saggi, insegnanti, sacerdoti, medici, astrologi, veggenti, interpreti di sogni, trivelle, indovini, maghi, eccetera
   1b) i saggi orientali (astrologi) che, avendo scoperto da una stella straordinaria che il Messia era appena nato, vennero a Gerusalemme per adorarlo
   1c) un falso profeta e mago

μάγοι: nom. pl.
μάγον: acc. sing.
μάγος: nom. sing.
μάγους: acc. pl.
μάγων: gen. pl.

(+) mago: 2
di mago: 1
mago: 2
uno mago: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω