μάκελλον (makellon)

di origine latina (macellum)
TDNT - 4: 370,549
Numero Strong: G3111
sostantivo neutro

1) un posto dove sono venduti la carne ed altri cibi, mercato della carne

μακέλλῳ: dat. sing.

mercato: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω