μάταιος (mataios)

dalla radice di μάτην
TDNT - 4: 519,571
Numero Strong: G3152
aggettivo

1) privo di forza, verità, successo o risultato
2) inutile, di nessuno scopo, vano

ματαία: nom. sing. femm.
ματαίας: gen. sing. femm.
μάταιοι: nom. pl. femm., nom. pl. masc.
μάταιος: nom. sing. femm.
ματαίων: gen. pl. neut.

(+) vanità: 1
vanità: 5
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω