μάτην (matên)

accusativo di una parola derivata dalla radice di μασάομαι (tramite l'idea di manipolazione provvisoria, cioè una ricerca senza successo, oppure di punizione)
TDNT - 4: 523,571
Numero Strong: G3155
avverbio

1) invano, senza frutto, senza valore

μάτην: avv.

invanire: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω