μήτηρ (mêtêr)

a quanto pare una parola primaria
TDNT - 4: 642,592
Numero Strong: G3384
sostantivo femminile

1) una madre
2) metaforicamente la sorgente di qualcosa, la madrepatria

μητέρα: acc. sing.
μητέρας: acc. pl.
μήτηρ: nom. sing.
μητρὶ, μητρί: dat. sing.
μητρός, μητρὸς: gen. sing.

(+) madre: 39
(+κοιλία αὐτός) nascere: 2
(+κοιλία) nascere: 1
di madre: 2
madre: 39
Totale: 83

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω