μύλος (mulos)

probabilmente ultimamente dalla radice di μόλις (tramite l'idea di fatica)
Numero Strong: G3458
sostantivo maschile

1) la pietra di un mulino
   1a) un grande mulino era composto da due pietre, una superiore ed una inferiore
   1b) la pietra inferiore era stazionaria, mentre quella superiore era fatta girare da un asino
2) un mulino, il rumore fatto da un mulino
+ ὀνικός: macina

μύλος: nom. sing.
μύλου: gen. sing.
μύλῳ: dat. sing.

di macinare: 1
mulino: 1
uno macinare: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω