μῦθος (muthos)

forse dalla stessa parola di μυέομαι (tramite l'idea di istruzione)
TDNT - 4: 762,610
Numero Strong: G3454
sostantivo maschile

1) un discorso, parola, detto
2) un racconto, storia
   2a) un racconto vero
   2b) una narrativa, una favola
      2b1) un'invenzione, una falsità

μύθοις: dat. pl.
μύθους: acc. pl.

a favolare: 1
favolare: 4
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω