μακάριος (makarios)

una forma prolungata della parola poetica makar (con lo stesso significato)
TDNT - 4: 362,548
Numero Strong: G3107
aggettivo

1) benedetto, beato, felice

μακαρία: nom. sing. femm.
μακάριαι: nom. pl. femm.
μακαρίαν: acc. sing. femm.
μακάριοι, μακάριοί: nom. pl. masc.
μακάριον: acc. sing. masc.
μακάριόν: nom. sing. neut.
μακάριος, μακάριός: nom. sing. masc.
μακαρίου: gen. sing. masc.
μακαριωτέρα: nom. sing. femm. comp.

(+εἰμί) beatitudine: 1
beatitudine: 45
Felice: 2
gioire: 1
più Felice: 1
Totale: 50

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω