μακαρισμός (makarismos)

da μακαρίζω
TDNT - 4: 362,548
Numero Strong: G3108
sostantivo maschile

1) dichiarazione di beatitudine
2) fare una dichiarazione di beatitudine su qualcuno
3) dichiarare qualcuno benedetto

μακαρισμὸν: acc. sing.
μακαρισμὸς: nom. sing.

(+) beatitudine: 1
beatitudine: 1
manifestare di gioire: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω