μακροχρόνιος (makrochronios)

da μακρός e χρόνος
Numero Strong: G3118
aggettivo

1) che ha vissuto per molto tempo

μακροχρόνιος: nom. sing. masc.

lunghezza vita: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω